צור קשר

מורים פרטיים

אתרים מומלצים 

הורים ומורים מספרים

על האתר

דף הבית

 

 מספרים טבעיים

    חיבור וחיסור     

בטבלה מרוכזים תרגילי חשבון, בעיות מילוליות בחשבון ומבחנים בחשבון

בתחום המספריםהטבעיים. הטבלה מחולקת לפי נושאים הנלמדים בבתי הספר 

 

תרגול לפי כיתות

כיתה א

כיתה ב

כיתה ג

כיתה ד

כיתה ה

כיתה ו

 

 

 

 

 

 

דפי עבודה לתרגול  תרגילי חיסור וחיבור מספרים טבעיים

 
   

חיבור וחיסור בתחום ה - 10

 חיבור וחיסור בתחום ה-20

תחום ה-100

 תרגילי חשבון

 תרגילי חשבון

חיבור וחיסור בלי פריטה והמרה

בעיות מילוליות

 בעיות מילוליות

חיבור וחיסור עם המרה ופריטה

 מבחן

מבחן

בעיות מילוליות

   

מבחן

 חיבור וחיסור בתחום ה 1000

 חיבור וחיסור בתחום הרבבה

 חיבור וחיסור בתחום המיליון

תרגילי חיבור

 תרגילי חיבור וחיסור

  תרגילי חשבון

 תרגילי חיסור

בעיות מילוליות

מבחן

 בעיות מילוליות

   

 

   

 

 

 

 

   
 

© 2010- 2009  כל הזכויות שמורות